Trakya Üniversitesi 2116. Sırada

Trakya Üniversitesi 2116. Sırada
Dünya genelinde akademik performansa göre üniversite sıralaması listesinde Trakya Üniversitesi, 2116'ncı sırada yer aldı.

5. Uluslararası URAP (University Ranking by Academic Performance - Akademik Performansa Göre Üniversite Sıralaması) Sempozyumu, 26 Ekim 2018 tarihinde Orta Doğu Teknik Üniversitesinde yapıldı. Sempozyuma Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Uzun da katıldı.

Sempozyumda uluslararası üniversite sıralama sistemlerinin faydaları ve eksiklikleri, alanında uzman yabancı konuşmacıların da katkılarıyla tüm yönleriyle tartışıldı.

Sempozyum sonunda URAP Başkanı Prof. Dr. Ural Akbulut, "2018-2019 URAP Dünya Sıralaması"nı açıkladı. Sıralamaya göre Türkiye'den hiçbir üniversite ilk 500 içine giremezken, Türk üniversitelerinde genel olarak bir gerilemenin dikkat çektiği belirtildi. Bu durumun nedeni olarak, Türk üniversitelerinin birçoğunda yayınların, etki faktörüne göre 4. çeyrek dergilerinde yapıldığı, 1. çeyrek dergilerinde yayınların az olduğu ve Web of Science'daki dergilerin çoğunun 4. çeyrekte yer alması belirtildi. Buna karşın özellikle batı ülkelerinde 1. çeyrek yayınların çoğunluğu oluşturduğu, tanınmış uluslararası üniversitelerde 4. çeyrek yayınların %10'un altında, 1. çeyrek yayınların ise %70 civarında olduğu açıklandı.

URAP Başkanı Prof. Dr. Ural Akbulut, dünya sıralamasında yükselmek isteyen üniversiteler için şu önerilerde bulundu: "Öğretim üyesi başına düşen yıllık SCIE, SSCI ve AHCI makaleleri oranı 1,5-2,0 olmalı. 3. ve 4. çeyrek dergilerine yayın gönderimleri durdurulmalı. 1. ve 2. çeyrek dergilerine odaklanılmalı."

BAZI TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNİN SIRALAMALARI

527 - Hacettepe Üniversitesi

579 - İstanbul Üniversitesi

619 - İstanbul Teknik Üniversitesi

620 - Orta Doğu Teknik Üniversitesi

687 - Ankara Üniversitesi

746 - Ege Üniversitesi

776 - Gazi Üniversitesi

809 - Boğaziçi Üniversitesi

852 - İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

868 - Yıldız Teknik Üniversitesi

946 - Marmara Üniversitesi

948 - Erciyes Üniversitesi

1016 - Atatürk Üniversitesi

1084 - Selçuk Üniversitesi

1088 - Koç Üniversitesi

1135 - Karadeniz Teknik Üniversitesi

1194 - Fırat Üniversitesi

1195 - Gaziantep Üniversitesi

1203 - Akdeniz Üniversitesi

1226 - Uludağ Üniversitesi

1236 - Süleyman Demirel Üniversitesi

1300 - Anadolu Üniversitesi

1331 - Sabancı Üniversitesi

1364 - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

1413 - Kocaeli Üniversitesi

1439 - Gebze Teknik Üniversitesi

1452 - Gaziosmanpaşa Üniversitesi

1463 - Pamukkale Üniversitesi

1468 - Celal Bayar Üniversitesi

1554 - TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

1597 - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

1632 - Cumhuriyet Üniversitesi

1653 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi

1773 - Abant İzzet Baysal Üniversitesi

1793 - Kafkas Üniversitesi

1811 - Bahçeşehir Üniversitesi

1817 - Başkent Üniversitesi

1840 - İstanbul Medeniyet Üniversitesi

1894 - Mustafa Kemal Üniversitesi

1926 - Düzce Üniversitesi

1939 - Atılım Üniversitesi

1952 - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

1964 - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

2096 - Namık Kemal Üniversitesi

2116 - Trakya Üniversitesi 

2124 - Acıbadem Üniversitesi

2170 - İstanbul Bilgi Üniversitesi

2482 - İzmir Ekonomi Üniversitesi

2018-2019 URAP dünya sıralaması için: Tıklayınız