Tüm Ayrıntılarıyla Üniversiteye Girişte Yeni Sistem

Tüm Ayrıntılarıyla Üniversiteye Girişte Yeni Sistem
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, milyonlarca insanın merakla beklediği üniversiteye giriş sınavlarında yapılacak değişiklikleri açıkladı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, milyonlarca insanın merakla beklediği üniversiteye giriş sınavlarında yapılacak değişiklikleri açıkladı. Saraç, aksayan tarafları gidereceği ve öğrenci üzerindeki stresin azaltılmasını hedefleyen bir sistemin gerekli olduğunu söyledi. Sınavda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatı esas alınacak.

2018-2019 eğitim öğretim yılında yükseköğretime giriş sınavının yeni adı Yükseköğretim Kurumları Sınavı oldu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda adaylar iki ayrı oturuma katılacak. İlk oturumda Temel Yeterlilik Testi uygulanacak. Bu testte adayların muhakeme, akıl yürütme, mantıklı düşünme odaklı sözel ve sayısal becerilerin, yani Türkçeyi doğru kullanma, okuma ve anlama, dil hakimiyeti ile matematiksel ilişkilerden yararlanmanın ölçülmesi amaçlanıyor.

Öğleden sonra uygulanacak ikinci oturumda ise adayların önceki yıllarda takip edilen usule uygun olarak lise müfredatına dair bilgisi esas alınacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, yabancı dil sınavı hariç haziran ayının bir hafta sonu cumartesi günü yapılacak iki oturumlu bir sınavla gerçekleşecek. Yabancı dil sınavı ise aynı hafta sonu pazar günü tek oturumda gerçekleştirilecek ve yabancı dil sınavının soru sayısı 80 olacak.

[irp posts="11726" name="Üniversite Sınavının Tarihi Değişti"]

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI'NDA BİRİNCİ OTURUM

Birinci oturumda adaylara Temel Yeterlilik Testi uygulanacak. Bu test Türkçe ve Temel Matematik sorularından oluşacak. Geçen senelerde olduğu gibi bu sınavda Milli Eğitim Bakanlığının ortak müfredatı esas alınacak. Bütün adayların birinci oturuma girmesi zorunlu olacak. Temel Yeterlilik Testi'nde 40 adet Türkçe sorusu ile 40 adet Temel Matematik sorusu yer alacak. Cumartesi günü sabahı gerçekleştirilecek bu sınavın sonucu, adayların Temel Yeterlilik Testi Puanını (TYT-Puan) belirleyecek.

Türkçe ve Temel Matematik testlerinin, Temel Yeterlilik Testi Puanının oluşmasına etkisi eşit olacak. Yani Temel Yeterlilik Testi Puanında, Türkçe testinin ağırlığı yüzde 50, Temel Matematik testinin ağırlığı yüzde 50 olacak.

Temel Yeterlilik Testi, önlisans ve lisans programlarının tercih edilmesi için yükseköğretime giriş baraj puanlarını belirleyecek. Geçen seneki önlisans ve lisans programlarının tercih edilebilmesi için gerekli baraj puanlarında bir değişikliğe gidilmeyecek. Adayların bir önlisans programını tercih edebilmeleri için Temel Yeterlilik Testi Puanının en az 150 olması gerekecek. Yani, Temel Yeterlilik Testi Puanı 150'nin altında olan adayların herhangi bir yükseköğretim programını tercih etme hakkı bulunmayacak. Bunun yanı sıra, Temel Yeterlilik Testi Puanı 180 ve üzerinde olan adaylar ise lisans programlarını tercih etmeye hak kazanacak.

Temel Yeterlilik Testi Puanı 200 ve üzeri olan adayların bu puanları, istedikleri takdirde bir sonraki yıl için geçerli olacak.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI'NDA İKİNCİ OTURUM

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumunda Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya 1, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri olmak üzere dört test yer alacak. Sorular geçen yıllarda olduğu gibi MEB müfredatına dayalı olacak. İkinci oturum, cumartesi günü öğleden sonra gerçekleştirilecek.

İkinci oturumda 40 adet Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya-1, 40 adet Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya-2, Felsefe Grubu, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi), 40 adet Matematik ve 40 adet Fen Bilimleri sorusu yer alacak.

İkinci oturumda uygulanacak testlerin ağırlıkları puan türüne göre aşağıdaki gibi olacak:

Sözel: Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya 1 testinin ağırlığı yüzde 50; Sosyal Bilimler testinin ağırlığı yüzde 50.

Sayısal: Matematik testinin ağırlığı yüzde 50; Fen Bilimleri testinin ağırlığı yüzde 50.

Eşit Ağırlık: Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya 1 testinin ağırlığı yüzde 50; Matematik testinin ağırlığı yüzde 50.

YERLEŞTİRME

Önlisans programlarında Temel Yeterlilik Testi Puanı esas alınacak. (Temel Yeterlilik Testi Puanının belirlenmesinde Türkçe testinin ağırlığı yüzde 50, Temel Matematik testinin ağırlığı yüzde 50 olacak.)

Lisans programlarında dört puan türü esas alınacak. Bu puan türleri sözel, sayısal, eşit ağırlık ve dil şeklinde. Tüm puan türlerinde Temel Yeterlilik Testi'nin etkisi yüzde 40 olacak.

Sözel: Temel Yeterlilik Testi yüzde 40; sözel testi yüzde 60.

Sayısal: Temel Yeterlilik Testi yüzde 40; sayısal testi yüzde 60.

Eşit Ağırlık: Temel Yeterlilik Testi yüzde 40; eşit ağırlık testi yüzde 60.

Dil: Temel Yeterlilik Testi yüzde 40; yabancı dil testi yüzde 60.

Belli programlar için getirilen başarı sıralaması şartına devam edilecek.

ÖZEL YETENEK

Özel yetenekle öğrenci alan programlarda geçen sene olduğu gibi baraj puanı, bu yıl da aynı tutulacak. Temel Yeterlilik Testi Puanı en az 150 olan adaylar, özel yetenekle öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilecek.

ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANININ HESAPLANMASI

Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) hesaplanmasında bir değişikliğe gidilmedi. Yerleştirme puanlarına etkisi geçen seneki gibi aynı oranda kalacak. Meslek lisesi mezunlarına geçen seneki alan odaklı ek puan uygulamasına devam edilecek. Engelli adaylara yönelik düzenlemelerin uygulanmasına devam edilecek.

OTURUM SÜRELERİ

Oturumların süreleri geçmiş yıllardaki uygulamalar ve adaylarımızın sınav stresi yaşamamaları hususları dikkate alınarak belirlenecek.