CHP DELEGE SEÇİMLERİ VE SOL KANAT

CHP DELEGE SEÇİMLERİ VE SOL KANAT
ENEZ MEKTUBU / Ulaş Demiray

ENEZ MEKTUBU / Ulaş Demiray

"CHP'de delege seçimleri komedisi" dediğim için serzenişte bulunan arkadaşlarım bir ölçüde haklılar. Buna komedi yerine trajedi demek belki daha uygun olur. Sonuçta kendine solcu/sosyal demokrat diyenlerin ya da kendilerini öyle zannedenlerin, kendi kendilerini aldatmaktan ibaret olan bu seçimlere ciddiyetle bakacak olursak bu seçimler, sol adı altında oynanan gerçek bir trajedidir. Bir demokrasi yutturmacasıdır. Hele hele belediye başkanlığının CHP'li olduğu yörelerde, özellikle üyeler belediye işçi ve yakınlarından oluşturulduğundan; bu seçimler, neticesi şimdiden belli olan ayak oyunlarıdır.

***

İşin ilginci bu uygulamalar pek çok partili tarafından olağan karşılanmakta ve bu uygulamalara karşı çıkmak yerine, sistemle UYUM sağlamak daha kolay ve hatta parti disiplini açısından daha doğru bir yol(muş) gibi savunulabilmektedir. En sıradan üyeden en baştaki genel başkana kadar artık bu sistem içselleştirilmiş hatta blok liste gibi uygulamalarla daha da kaçınılmaz hale getirilmiştir. Sonuçta yerel seçimlerde adayları tabanın belirleyebileceği bir örgüt yapısı yerine Sn. Faik ÖZTRAK’ın tek seçici olarak kendisine itaatkar ve tüm Trakya’yı kapsayan büyük bir örgüt yaratılabilinmektedir. Yani, belediye başkanlarının üyeleri, üyelerin delegeleri, delegelerin Faik beyleri, Faik beylerin de Uzunköprü Belediyesine "Uzunköprü kızı"nı Başkan olarak münasip gördüğü bir kısır döngü bizlere PARTİ İÇİ DEMOKRASİ diye yutturulmaktadır.

***

Neden böyledir? Biraz ona bakalm...  AKP ilk dönemlerinde şahsen beni çok şaşırtan uygulamaları ile sosyal demokrat ve hatta SOL diyebileceğimiz başarılı örnekler verdi. Ama zamanla partiyle özdeşleşen tabanlarına bu uygulamalar yetmedi. Tabanın aç gözlü çoğunluğunun hak edilmemiş talepleri zaman içerisinde bir parti uygulamasına dönüştü ve parti, merkeziyetçi bir anlayışla tüm ülkenin gelir kaynaklarını kontrol edecek ve elde edilen rantları kendi yandaşlarına dağıtacak bir sistemi ülkeye oturtmayı başardı. Görevler, makamlar liyakata göre değil yandaşlık ölçülerine göre dağıtıldı. İŞKUR gibi uygulamalarla partinin en alt kademelerindeki insanlara bile bu talandan büyük paylar sundu. Sonuçta iktidar kendi yandaşlarını kollayan, onlara hiç haketmedikleri ölçülerde pay veren bir “MENFAAT ÖRGÜTÜ” haline geldi.

***

İnanmak istemeseniz de bu sistem CHP örgütünün ve tabanının da pek hoşuna gitti. AKP'nin tüm ülkede uyguladığı parti hiyerarşisi, disiplini, adayların nasıl gelip nasıl gideceği, gibi örneklerin yanında yukarıdaki “Devletin malı deniz” diye nitelendirebileceğimiz paylaşım modeli de CHP’nin kazanılmış belediyelerinde de hiç de farklı olmayan yöntemlerle uygulamaya konuldu. Yani Baykal sonrası CHP'nin özlemi olan sağ ve menfaatçı politikalar nihayet yerli yerine oturtuldu. Parti içi demokrasiden söz etmek, sol ve sosyal demokrat olmak neredeyse ayıp ve yanlış olarak görülmeye başlandı ve hatta  artık bu konularda CHP'nin herhangi bir ciddi iddiası kalmadı. İlhan Cihaner gibi, Selin Sayek BÜKE gibi, Canan Kaftancıoğlu gibi sesler bu çıkar beklentisine uyumlu CHP'lilerin çok da işine gelmedi.

Söyleyin bakalım, CHP'nin AKP'den bir fark kaldı mı?

***

Değişmez mi? Değişir... Bir yerlerden başlanmalı... Başlanabilir... SHP’nin CHP olmadan önce gerçekten çok daha sosyal demokrasiye yakın oluşumu içinde, tüm çağdaş sosyal demokrat partiler gibi partinin bir SOL KANADI vardı.. Bugün böyle bir kanat yok. Yani kuş tek kanatlı... O zaman belki de -örneğin bu delege seçimlerine- onun adamı, bunun madamı denilemeyen -kazanamayacaklarını bile bile- gerçekten sol / sosyal değerleri bilen, benimseyen, içselleştiren, ideolojik temelde politikalar izleyen bir ekibin ortaya çıkması ile bir girişim başlatılabilir. İnanıyorum ki bu hareket tutarlı tavırlarla, sabırla sürdürülürse kısa zamanda çok önemli farklar yaratabilecektir.

***

Nedir Çağdaş Sol? Bunu daha sonra tartışırız... Ama özetle söylemek gerekirse, Atatürk’ün “Asrilik nedir?" diye soru soran sarıklıya “Asrilik adam olmaktır” diye verdiği yanıt gibi “Sosyal demokrat olmak, sosyal demokrat ilkeleri bilmek, savunmak ve uygulamaktır, Bu da asriliktir, yani çağdaşlıktır, çağdaş insan olmaktır.”

CHP'de bu yolu ancak oluşturulacak SOL KANAT açabilir.