DİMYAT'A PİRİNCE GİDERKEN...

DİMYAT'A PİRİNCE GİDERKEN...
Ulaş DEMİRAY'ın köşe yazısı

ENEZ MEKTUBU

DİMYAT'A PİRİNCE GİDERKEN…

Ulaş DEMİRAY / ulasdemiray@gmail.com

5-6 yıl önce bir yasa çıkarıldı. Emekli sandığına bağlı iş yerlerinde çalışan ama Emekli sandığından emekli olamayanlara bu sandığa bağlı olarak çalıştıkları süre için KIDEM TAZMİNATI ödeneceği kabul edildi. Ama uygulaması gerekenler bu kanunu uygulamamak için ellerinden geleni yaptılar. Sonuçta  Anayasa mahkemesi 2 defa verdiği kararla bu haktan yararlanabileceğimize hükmetti.. Çok sevindim..

Emekli sandığına tabi olarak çalıştığım 14 yıl 8 ay 15 gün için kendi kendime yaptığım hesaplara göre “Her yıl için 2 bin TL verseler şu kadar eder, 1000 de verseler de olur “ diyerek ve bu paranın harcanma yer, usul ve esaslarını belirleyerek ilgili makamlara "Verin paramı" diyerek baş vurup beklemeye başladım.. Gerçi verin paramı aşamasına gelinceye kadar yani İdare mahkemeleri de verin adamın parasını kararını verinceye kadar 2 yıl geçmiş oldu.. Olsundu, neticede faizi ile beraber verecek olduklarına göre sabırsızlanmanın anlamı yoktu..

Nihayet beklediğim müjdeli haber geldi. (EK-1) SGK'nın uzman ve çok bilirkişi bürokratlarının yaptığı hesap sonucunda bana gönderdikleri para tamı tamına 15 TL 52 KURUŞ idi. Yani benim hukuk devletim 14 yıl 8 ay 15 günlük Devlet hizmetim için bana, 3 bardak çay parasına eşit bir ödemeyi uygun görmüştü..  Yanlış okumadınız… Bildiğiniz 15 TL..

***

Bizimki de arsızlık ya.. "Olur mu hiç böyle şey?" diyerek mahkemeler koştuk.. "Böyle hesaplama olmaz, yanlışınız var" iddiamızı aslanlar gibi savunduk.. Aradan geçen 3 yılın sonunda 2 mahkeme adil ve yüce, hukuk devletimizin yanında durdu ve beni haksız buldu..

SONUÇ: Dün itibariyle mahkemenin 660 TL olarak tahakkuk ettirdiği ama sonuçta harçlar, marçlar, faiz, maiz derken 1364 TL avukatlık ve mahkeme masrafını tıkır tıkır ödedim. “Dimyata pirince giderken” cepteki paramdan da oldum.. 

***

Bir bilen varsa yanıt versin..

Bu yasalar kimin için çıkar? Bu yasaya göre kime ne kadar ödenmiştir?  Herkese bana ödendiği kadar mı ödenmiştir? Eşit davranılmış mıdır? Herkese bu ölçüde ödeme yapıldığına göre niye zahmet edip, TBMM'de bu kadar zaman harcayıp bu yasayı çıkarttınız? Anayasa mahkemesini niye günlerce meşgul ettiniz? Yasa gerekçeniz ne idi? Bize "mama" gösterip kandırarak mahkemelerde süründürüp, mahkeme masrafları ile bizi söğüşlemek miydi amaç? Adalet bu kadar pahalı ise kimler hakkını hukukunu arayabilir? Bir de kendinizi savunsun diye avukat tuttuğunuzu düşünün.. Vay halimize..