"DU BAKALIM N’OLCEK?" DEMEDEN YOLA ÇIKMAK...

"DU BAKALIM N’OLCEK?" DEMEDEN YOLA ÇIKMAK...
Ulaş DEMİRAY'ın köşe yazısı

Ulaş DEMİRAY / [email protected]

ENEZ MEKTUBU

“KONU 2019 DA KİMİN BELEDİYE BAŞKANI OLACAĞI DEĞİLDİR” başlıklı yazım, sadece bir akıl verme ya da bir uyarı gibi algılanmasın, içi de doldurulsun düşüncesi ile kaldığım yerden devam ediyorum..

[irp posts="10988" name="KONU 2019'DA KİMİN BELEDİYE BAŞKANI OLACAĞI DEĞİL"]

Öncelikle CHP yöneticilerine, üyelerine sormak istiyorum.. “CHP Tüzüğünden memnun musunuz? Bu tüzüğe “barıştıran, birleştiren, liyakate, deneyime, adalete önem veren bir tüzük” diyebiliyor musunuz? Tüzüğünüz Demokrasiyi, liyakata dayalı temsili, eşitliği sağlayan, kişisel hesaplardan çok, kimseyi dışlamadan organlarını belirleyen bir tüzük müdür? Sosyal demokrat bir parti tüzüğü böyle mi olmalıdır?”

Buna EVET diyebilecek bir CHP linin olduğunu düşünemiyorum.. EVET diyenler, ya da hala  bu tüzüğü savunanlar varsa bunlar olsa olsa siyasi partileri bir Gladyatör Arenası olarak görmekten, birbirinin kafasını kopartmaktan  mutlu olan, siyasetin ayrışmak için değil, birleşmek ve hep beraber ülke için çalışmak olduğunu bilmeyenler ya  da bu düzenden nemalananlardır. Bu sistemle bizlerin omuzlarına basarak bir koltuk kapanlar, günü geldiğinde de maması daha fazla olan  başka siyasi partilerde yerini almaktan utanmadan çekinmeyenlerdir. Yakın geçmişimizde ve hatta an itibariyle bu konuda Edirne ölçeğinde bile milletvekili olarak, Belediye Başkanı olarak örnekleri vardır.

***

CHP tüzüğünün kavgayı özendiren, mecbur kılan, körükleyen, ayrıştıran, hizipçiliğe teşvik eden, partiyi küçülten ve bunu PARTİ İÇİ DEMOKRASİ adına yapan bir tüzük olduğunu bildiğiniz halde  “Bu bir parti içi sorundur. Parti içinde konuşulmalıdır, partili olmayanlar işine baksın”  falan gibi gerekçelerle yok sayamazsınız, “YOK” muş gibi davranamazsınız... Bu ve buna benzer önerileri, eleştirileri görmezden gelemezsiniz. Üye olunsun olunmasın CHP, 2019 da parti başkanı seçmeyecek, Türkiye Cumhuriyeti BAŞKANI’nı seçecek.  Bu durumda CHP nin ne olup ne olmayacağı, başkan adayını nasıl belirleyeceği, bu süreci nasıl yöneteceği  sadece Aşağı zaferiye Mahallesi delegesinin konusu değildir.

***

Tüzük çok acil olarak değiştirilmeli ve BAŞKANLIK SİSTEMİ’nin gerektirdiği yeni kurallara göre düzenlenmelidir..  Örneğin parti yönetim organlarının, hatta Genel başkan ve çevresindeki bir kaç kişinin bulacağı MUCİZEVİ formüllerle yeni EKMELEDDİN olaylarına neden olunmamalıdır. Başkan Adayı’nın belirlenmesinde sadece parti delege ya da üyelerinin değil  halkın da katılımının sağlanacağı çok geniş bir taban yaratılmalı ve partili bile olmasa halk da, STK lar da, meslek odaları da  bu belirlemeye katkı verebilmelidir.. Bunu yapabilmek için son dakikayı beklemeden tüzükle belirlenecek sistem açıklanmalı ve Başkan Aday adayları ortaya çıkarılmalı ve derhal YRT GENELİNDE çalışmaya başlanmalıdır.. CHP bu konuda “Du bakalım n’olcek? “diye vakit kaybetmeden  hızla öne çıkmalı diğer partilerin peşine takılmış görüntüsü vermeden, aksine diğer partilere de örnek olmalıdır..

***

Parti içi demokrasi için yapılması gereken diğer tüzük değişiklikleri konusunu başka bir yazıda paylaşalım..  Ama kısaca belirteyim ki hiç olmazsa istisnai durumlarda dahi olsa BLOK LİSTE ile seçime gitme anlayışının, usulünün tüzükten tamamen çıkarılması hatta suç sayılması bile büyük ölçüde Demokrasi açısından ileri bir adım olacaktır.. Kavga bitecektir.. 1992 de denenmiştir, başarılı da olmuştur.

BLOK Liste ile yapılacak seçimi savunmak parti içi Demokrasiye, yoldaşlığa, ihanettir..