Yeşil Alana Kurulan Trafonun Kaldırılmasına Karar Verildi

Yeşil Alana Kurulan Trafonun Kaldırılmasına Karar Verildi
Edirne'de Kocasinan Mahallesinde bir özel hastanenin yanındaki yeşil alana kurulan trafonun kaldırılması kararı verildi. 

Edirne'de Kocasinan Mahallesinde bir özel hastanenin yanındaki yeşil alana kurulan trafonun kaldırılması kararı verildi.

Edirne'de Kocasinan Mahallesi Hacılarezanı Mevkii 1975 ada 1 parsel numaralı taşınmaz, imar planlarında park alanı iken plan tadilatı yapılarak 06 Ekim 2016 tarih ve 2016/195 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kısmen trafo alanına dönüştürülmüştü. Konuya ilişkin yapılan itirazlar 07 Kasım 2016 tarih ve 2016/224 sayılı kararla reddedilmişti. İtirazlarda plan tadilatının kamu yararına ve imar mevzuatı ile şehircilik ilkelerine aykırı olduğu, park alanının trafo alanına dönüştürülmesinin can ve mal güvenliği bakımından tehlike oluşturacağı, imar planına ve plan notlarına aykırı olduğu belirtilmişti. Dava süreçlerinde Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalından talep edilen trafonun insan sağlığı ve çevreye etkileri ölçümü yaptırılarak olumsuzluk raporu sunulmuştu.

Mahalle temsilcisi Furkan Fulya Ermin, Edirne Kent Konseyi Başkanı Ziya Gökerküçük, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Nihat Çolak, Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sabahattin Yıldırım'ın konuyla ilgili olarak ortak yaptığı basın açıklamasında Trakya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin (TREDAŞ) Kocasinan Mahallesi'ndeki trafosunu yenilemek istediği, belediyeden yer önerisi talep ettiği, belediye yetkililerinin özel hastane yanında bulunan ve hastaların gölgesinde oturduğu çamların ekili olduğu alanı trafo yapımı için uygun gördüğü, değişik kurum ve kişilerin ilgililere yaptığı görüşmelerin sonuç vermediği, yerin verilmesinin meclis kararıyla uygun görüldüğü belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan basın açıklamasında: "Mahalle sakinleri ve avukatları Furkan Fulya Ermin konuyu hukuka taşımıştır. Bizler de Kent Konseyi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İl Temsilciliği, Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği olarak davaya müdahil olduk. Sonuçta, 2016/1631 esas numarasıyla görülen dava, 2017/1329 karar numarasıyla itiraz yolu açık olmak üzere 20 Eylül 2017 günü oy birliğiyle İstanbul Bölge İstinaf Mahkemesine açıklanmıştır. Kararda bilirkişi raporları ve yapılan itirazlar doğrultusunda trafo binasının kaldırılması kararı verilmiştir." dendi. Edirne Jet Haber

Kararın kentin örgütlü kesimlerinin savunduğu hukuk, imar mevzuatı ve kamu yararı ilkelerinin bir kez daha haklılığını gösterdiğini ifade eden açıklamada: "Biz, kentliler olarak, halkın sağlıklı, temiz, yeşil bir çevrede; sosyal kültürel ihtiyaçlar da dikkate alınarak ortak yaşam alanlarının korunup geliştirilmesini talep ediyoruz. Kent Konseyi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası ve diğer disiplinler ile Çevre Gönüllüleri Derneği olarak, kente karşı işlenen suçların takipçisi olmaya devam edeceğiz. Son yıllarda; halkımızın, sokaklarında yapılan ağaç kesimlerine, yeşil alanlarına yapılmak istenen yanlış uygulamalara itiraz ettiğine sıkça tanık olmaktayız. Cumartesi pazarı karşısında bir vakfa verilen yerde çam ağaçları kesilerek yapılan binanın verdiğimiz hukuk mücadelesiyle yıktırılıp çamların geri dikilmesini halkın katılımıyla sağladık. Değirmen Kavşağı yanındaki yeşil alana yapılan bina da bu ortak mücadele sonucunda bugün yeşil alan olarak durabilmektedir. Özel işletmeye açılan yeni hastane yolundaki çocuk parkı, halkın katılımıyla sağlanan muhalefet sonucu tekrar geri kazanıldı. Daha nice hukuk mücadeleleri verildi bu kentte. Bazı kesimlerin örgütlü kent mücadelesini marjinalleştirme çabaları boşunadır. Hacılarezanı Mevkisindeki çam ekili bu yeşil alanın trafo yapımına izin verilmesi sonrasında mahalleliyle yaptığımız ortak mücadelemiz anlamlı ve çok önemlidir. Mahalle halkını ve onların hukuk davasını sürdüren Sayın Furkan Fulya Ermin'e çok teşekkür ederiz." dendi.

Basın açıklamasında son olarak şu ifadelere yer verildi: "Talebimiz acilen hukukun yerine getirilmesidir. Çünkü çamların ve mahallenin arasında duran bu trafo her gün çevreye zarar vermektedir. Bir diğer talebimiz de; idarecilerimizin kentin bugünü ve geleceği hakkında alınacak kararları kentlilerle, kentin duyarlı örgütleri ile paylaşmasıdır ki böylece geri dönülmez zararların oluşmasının engellenmesi sağlanmalıdır. Çağımızın yönetim modeli olan ve tüm idarecilerimizin vaadi, sözü olan birlikte yönetim, katılımcı demokrasi örneğinin kentimiz Edirne’de sağlamak zor değildir. Bizler buna hazırız." Edirne Jet Haber