Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması İçin Son Günler

Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması İçin Son Günler
Edirne Emniyet Müdürlüğün, kış lastiği kullanımı ile ilgili bir duyuru yayınladı.

Zorunlu kış lastiği uygulaması birkaç gün sonra başlıyor. Edirne Emniyet Müdürlüğünden yapılan duyuruda; şehirlerarası yolcu ve eşya taşımasında kullanılan taşıtlar ile kamyon, kamyonet, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve otomobiller ile yerleşim yerleri içinde seyreden tüm kamyon, çekici, tanker, otobüs ve kamyonet türü araçlar ve 'A' türü yetki belgelerine kayıt otomobillere yolcu ve eşya taşımasında kullanılan ticari araçlarda kış lastiği kullanımının zorunlu olduğu belirtildi.

Yapılan duyuruda şunlara yer verildi: "Kış mevsiminde aşırı yağmur, sis, kar, tipi, buzlanma gibi durumlarda trafik güvenliği olumsuz etkilenmektedir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla araçlarda kış lastiği kullanılmasının temini açısından aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre hareket edilmesi uygun görülmüştür.

1- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği'ne göre; şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımasında kullanılan taşıtların 01 Aralık 2019 - 01 Nisan 2020 tarihleri arasında kış lastiği kullanmaları zorunludur.

2- Kamyon, çekici, tanker, otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin, kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerinin yerine takılacak lastiklerin de kış lastiği olması gerekmektedir.

3- Kış lastiği bulunmayan araçların lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yerleşim birimine kadar gitmelerine denetimle görevli olanlar tarafından izin verilecektir.

4- Trafik idari para cezası karar tutanağının tebliği işletene yapılacağından, lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yerleşim birimine kadar gitmelerini teminen araç sürücüsüne güzergah ve yerleşim yeri bilgilerini de içeren izin belgesi verilecektir. Ayrıca, izin verilen yerleşim yerinin adı trafik idari para cezası karar tutanağında da belirtilecektir.

5- Valiliğimizin 25.11.2019 tarih ve E.2019112112540213354 sayılı kararı uyarınca ilimiz yerleşim yerleri içinde seyreden tüm kamyon, çekici, tanker, otobüs ve kamyonet türü araçlar ile Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca 'A' türü yetki belgelerine kayıt otomobillere yolcu ve eşya taşımasında kullanılan ticari araçlarda da 01 Aralık 2019 - 01 Nisan 2020 tarihleri arasında kış lastiği kullanılması zorunludur.

6- Kış lastiği kullanması zorunlu olduğu halde kullanmayan işletenler için, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 65/A maddesinde belirlenen para cezası uygulanacaktır."

Karayolları Trafik Kanunu Madde 65/A - Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği kullanmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yılın belirli dönemi için zorunlu tutulur. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bu yetkisini valiliklere devredebilir. Bu madde hükümleri çerçevesinde araçları denetlemeye Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yetkilendirdiği Bakanlık personeli ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri yetkilidir. Bu maddede düzenlenen yükümlülüğe uymayan aracın işletenine 625 Türk Lirası tutarında bu maddede belirtilen görevlilerce idari para cezası verilir ve bu araçların lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yerleşim birimine kadar gitmelerine denetimle görevli olanlar tarafından izin verilir. Bu maddede belirtilen idari para cezasının tutarını azaltmaya ve iki katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir. Bu maddeye ilişkin usul ve esaslar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından belirlenir.