İsmet ESENGİN

İsmet ESENGİN

HÜSMEN AGA İLE MEMLEKET MESELELERİNE BAKIŞ (1)

SUYA YAZI YAZMAK

Geçen gün yine yolum Trakya’ya düştü. Hava soğuk olduğu için bir kahvede soluklanıp bir çay içeyim dedim. Tipik Trakyalı 5-6 vatandaş memleket meselelerini konuşuyorlardı. Çok hoştur Trakyalıların sohbeti. Ben de kendimi dinlemekten alamadım, kulak kabarttım. İçlerinden adının Hüsmen olduğunu anladığım kişi sohbetin odak noktası idi. Onun ağzının içine bakıyorlardı. Sohbet aşağı yukarı şöyle gelişti.

- A be Üsmen agam, İktidarı maalefeti epsi birbirini Fetöcülükle suçlar. Çaycısından subayına er yerden Fetöcü çıkar da siyasette iç mi yok bunnar beyaa?

- Bak İbraam, şincik bir ikaye annatayım, annarsın. Ayvanlar aleminde çiftlik ayvanları kendi cumhuriyetlerini kurmuşlar ve seçim yapıp yöneticilerini seçerlermiş. Son seçimleri ep orozun partisi kazanırmış. İndiler ise er zaman düşünmekle vakit geçirdiklerinden arekete geçemezler ve seçimi kaybederlermiş. Ömürleri ep glu glu ile geçeemiş. Oroz bütün çiftlik ayvanlarına bol yem, saman ve güvenlik vaad edermiş. Ep büüle süüleyerek iktidar olurmuş. Oroz iktidarı boyunca üncelikle kendi kümesindeki tavukları iiya etmiş. Ayvan yemlerinin çoğu tavuk kümeslerine daatılmaa başlamış. Samanlar bile ünce tavuk kümeslerinde folluklara konulur, kalanlar koyunlara, ineklere, atlara ve eşeklere daatılırmış. Keçilere ise su bilem verilmezmiş. Bu durum karşısında indiler derin derin düşünmekte arada glu glu diyerek itiraz etmekteymiş. Koyunlar ve inekler ise ünlerine saman atıldıkça iç ses çıkarmazmış. Atlar oroz yanında saf tutarken eşekler mesafeli dururmuş. Keçiler ise sürekli bu kayırmacılığa karşı çıkarlaamış. Sürekli nabüünüz beya, bu tilkiye güven olmaz diyip itiraz ederlermiş. Kazlar orozun er kararını desteklerken ürdekler eşitlik isterleemiş. Bu esnada çiftlikte olan biteni izleyen tilki orozu kandırmaa uraşırmış. ‘Beni çiftliğe al, yetki ver sana maalefet eden ayvanların epsinin sesini keseyim dermiş. Oroz bu işe ikna olmuş ama çiftliğin güvenliini saalayan küpekler tilkinin niyetini annamış, avlayarak ve uluyarak orozu uyarmaa çalışmışlar. Oroz bu uyarıları dinnememiş ve tilkiyi çiftliğe almış. Tilki ünce küpekleri kulübelerine kapatıp kümesi korumasız bırakmış. Tavuklar yemlerden altın payını alıp kümeslerini yenilemişler. Altın yumurtlayıp em kendilerini em de orozu zengin etmişler. Koyunlar, inekler,atlar ve kazlar iç seslerini çıkarmamış yem dilenmeye devam etmişler. Tilki küpekleri kapadıktan soona teker teker çiftlikten kuumuş. Seslerini yükselten keçileri ve ürdekleri tuzaa düşürüp yemee başlamış. Arada indilere de dadanırmış.İndiler bu işten iç oşlanmamış ama glu gludan başka bir direniş güstermemişler. Sürekli bu tilki ne kadar kötü diye düşünmeye devam etmişler. Oroz kendisine karşı çıkan maalefeti yiyen tilkiden çok memnunmuş. Ne istediyse vermiş. Orozu destekleyen tüm ayvanat da tilkiye sempati ile bakarmış. Koyunlar ve inekler tilkiyi saygıyla selamlarken zenginleşen tavuklar tilkiye üvgüler düzermiş. Oroz da ayvanatın tilki korkusu sayesinde istedii düzeni kurmuş. Gel zaman git zaman keçilerin ve ürdeklerin çoonu yiyen, indilerin de bir kısmını mideye indiren tilki gördüğü teslimiyet karşısında tüm çiftliği ele geçirme niyetine girmiş. Belki de baştan beri niyeti buymuş. Bir gün tavuk kümesine de dalmış. Diğer hayvanların desteğini almak için de tavukların yemlerin ünemli kısmını çaldıklarını süülemiş. Epiciği ırsız bunların beyaa demiş. Oroz akimiyeti kaybetmemek için tilkiye aracı gündermiş. Gözü dünen tilki kabul etmemiş. Velhasıl ain tilki çiftliği ele geçirmek için orozu üldürmee ve yimee karar vermiş. Bu ain planı üürenen Oroz çiftlikteki ayvanatın ve çiftliği seven küpeklerin yardımı ile güç bela tilkiyi kuvalamış.

- Eee? İkaye bu kadar mı be Üsmen agam? Bi bok da annamadım

- Daası var be Üseyin. Paçayı kurtaran Oroz tilki beni kandırdı, Allaa affetsin demiş ve çiftlikte tilkiye yardım edenleri kuvacaanı süüleyerek tek başına yönetmek için ayvanattan yetki istemiş. İstedii yetkiyi alan oroz tilkiye destek veren ve yardım eden yandaşlarının iç birine dokunmamış. Tam tersine bu işbirlikçiler tilkiye yardım ederlerdi diye keçileri, ürdekleri ve indileri ispiyonlar olmuşlar. Tilkiden en büük kötülüü güren ürdekler, keçiler ve indiler suçlanıp kümeslere kapatılmışlar. Tilkiye sempati duyan ayvanatın da yemini kesmişler bu arada. Ama asıl destekçi olan tavuklar yine yemlerin aslan payını almaya devam etmişler. Tilkiyi çiftliğe sokanlar serbestçe dolanırken tilkiye şiddetle itiraz eden sayıları azalmış keçileri, ürdekleri ve ala boş boş düşünmekte olan indileri tilki taraftarı ilan etmişler. Onları aala ve kümese kapatmaa devam etmişler. Oroz ikide bir ayvanata ben olmasam bu ain tilki epicinizi bi lokmada yiicekti diye bübürlenirmiş.

- Tilki de az kurnaz dillmiş be Üsmen agam.

- A be saf Asan’ım, a be saf kızanım. Süüdürtme şincik kendine. Çiftliğe tilkiyi davet edersen mevzu tilkinin kurnazlığı diil senin aamaklıındır beyaa.

Hüsmen ağaya hak verdim doğrusu. Dahası da var. Sohbet baya uzundu ama yerim dar. Artık devamı sonraki yazılara. Sözün özünü Hüsmen aga söyledi zaten.

SÖZÜN ÖZÜ: Çiftliği tilkiye teslim edersen konu tilkinin kurnazlığı değil senin ahmaklığındır.

Önceki ve Sonraki Yazılar
İsmet ESENGİN Arşivi