İsmet ESENGİN

İsmet ESENGİN

TEHLİKENİN FARKINDA MISINIZ?

 • Üsmen agam, geçen yüzün gülerdi, şincik gene karalar baalamışın beyaa. Nooldu, ingeyle mi kapıştın yoosam?
 • Yok be kızanım, memleketin aline içlenirim. İç bi işimiz dooru gitmez. Bak ele; bu yaamacıların elinden Kaz daalarını mı, Sarosu mu, Cerattepeyi mi, melmeketin urmanlarını mı, dereleri mi neyi kurtarcaaz şaşırdık. Aç kurt gibin saldırırlar beyaa. Şincik de ziirli sulara saip Ergene taşmış. Zaten Trakya kanser bakımından Türkiye’de ön sırada. Ne alt yiicemizi şaşırdık beyaa.
 • Ööle deme be agam. Aşı da gelmiş, yakında bu beter astalıktan da kurtulcaaz evelallah. Bak, aşı kampanyaları başladı bile. Atta ilk aşıları devlet büüklerimiz uldu ki millete ürnek ulsun.
 • A be kızanım, dünya aşı için tedbir alırken biz bula bula çin aşısını bulduk. Daa güvenirlii sorgulanır. Aşı ile ilgili iç bir şey şeffaf diil. 50 milyon doz annaştık dediler, urtada yazılı bir annaşma yok. Aracı yok dediler, bal gibi de arada aracı var. Bütün dünya bulduğu aşının fiyatını açıkladı bizimkiler dut yemiş bülbül. Brezilya’nın 10 dolara aldıı aşıyı 70 dolara aldıımız süülenir, ükümette çıt yok. Arada malı gütürenler var mı, devlet soyulur mu diye kimse sorgulamaz. Şu ana kadar da sadece 3 milyon doz aşı gelmiş. Onda da saalık personeli ile ürnek oluyoz ayaana iktidar politikacıları aşılanmış. Ülkenin iitiyacı en az 120 milyon doz. Tüm aşıyı getirirsin, sıran gelir üüle ürnek olursun. Sanki er vatandaş aşıya erişmiş gibin bana ürnek olcaamış. Kaldı ki ben bunnarın çin aşısı ulduuna da inanmam beyaa.
 • Ama bak be agam, Amarika bile ekonomide tükezlemişken sapasaalam ayaktayız evellallah.
 • Keşke üüle ulsa be kızanım. Ülke borcu 580 milyar dolar, çevrilemez durumda. Toplam istihdam 27,4 milyon. Suriyelileri sayma 83 milyon nüfus var. Yaklaşık 63 milyon çalışabilir nüsus var. Onun da % 43,5 kadarı iş saabi. Avrupa’da %68. Bu rakamlar 2001 yılından bilem çok kötü. Bütün devlet kurumları güvenirliini yitirmiş. Merkez bankası tarihte ilk defa döviz reservlerini bitirmiş., eksi 50 milyar dolara gelmiş. Merkez bankasının 130 milyar doları satılmışken sorumlu damat bakan sanki babasının parasını tüketmiş gibin urtatan tüümüş. Esap suran yok. Gerçi istifasını da sosyal medyadan yaptıydı, 2 gün boyunca açıklamadıydılar. Şincik de nerede ulduu bilinmiyo. Bütçe 173 milyar TL açık vermiş. Pandemide milletin anası aalar, dooru düzgün bir destek yok. Devlet dünyada iflas etmiş kategorisinde, mecburen en yüksek faizlen dış borç peşinde. Bizimkiler ala bübürlenir.
 • Çıkmadık candan umut kesilmez be agam, bak ala güçlü bir demokrasimiz var.
 • Dooru. Ukukun üstünlüünü diil, üstünlerin ukukunu savunan bir ülke alindeyiz. Mesela ana maalefet liderini düüme özgürlüü var. Maalefet partilerini ve gazetecileri edef güsterip düüdürtme özgürlüü var. Atta onları apse atıp yıllarca neyle suçlandıı belli olmayacak şekilde içerde tutma özgürlüü var. Yolsuzluk yapma özgürlüü var, ama yolsuzlukları yazma özgürlüü yok. İktidar saaiplerini üvme üzgürlüü var ama akkında en ufak eleştiri üzgürlüü yok. Bak büükşeir belediyeleri bir sürü yolsuzluk soruşturma dosyası azırlamış. Sadece İstanbul’da şimdilik 35 taane. Oop, içişleri bakanlıı müfettişleri dosyalara el koydu. Sence sonuç noolur?
 • Ama dış politikada süzümüz geçer be agam. Bak, dimdik dururuz evelallah. Koyarız postamızı.
 • Sen teelikenin farkında mısın be kızanım? Dış dünyada iç bi aklı tezimizi savunamaz aale geldik. Erkesle kavgalıyız. Rusyadan iç bi işimize yaramaz füze aldık; Amarika ambargo koydu. F 35 procesinden çıkardıı gibi parasını üdediimiz uçakları bile vermez. Mevcut uçaklar için de yedek parça satmaz. Ayırsever Zarrab efendi Amarika’da bülbül gibin öttü. Alk bank davasından büük iitimal milyarlarca dolar ceza kitleycekler. Bizim müttefik dediimiz Amarika bizi asım devlet ilan etti. İlave yaptırımlar yolda. Avrupa Birlii de Türkiye’ye yaptırım uygular. Bu arada bu ükümet döneminde Yunanın işgal ettii 18 ada iç konuşulmaz oldu. Uluslar arası ukuku göre bu adalar Türkiye’ye ait. Neden güz yumdular bu vatan topraklarının işgaline? İhanet diil mi bu? Kıbrısta verilen tavizler sonucu Rum kesimi palazlandı, AB’ye girdi. Yıllardır Ekonomik münhasır bölge annaşmaları yaptı. Akdeniz’in dousunda hidrocarbon araştırmaları yapar. Biz erkesle kavgalı olduumuz için bir tek sallantıda olan Libya ükümeti ile deniz yetki alanları annaşması imzalandık. Akdenizde Libya ariç tüm ülkeler Rum ve Yunanistan’ın yanında. Sevilla deniz aritası ile Ege bir yunan gölü aline getirilmek istenir. Yunanistan daa yeni Girit doosunda karasularını 12 mile çıkaracaanı ilan etti. Biz ala gürüşme derdindeyiz. Yakında bu beceriksizler yüzünden kurkarım Egede ve Akdenizde burnumuzu çıkaramaycaz.
 • Ama İslam alemi yanımızda be agam.
 • Sen üüle san. Ükümetin Müslüman Kardeşler sevdası ve Suriye politikaları yüzünden Katar ariç Arap ülkeleri ile de aramız bozuk. Bir yıldır Arap ülkelerinin Türkiye’ye ticari ambargo uyguladıını biliyo muydun? Akdeniz’de de tüm Arap ülkeleri Rumların ve Yunanistan’ın yanında, Katar dahil. 18 adanın işgaline göz yuman ükümet korkarım Ege ve Akdeniz’deki aklarımızı da kaybedecek.
 • İyi de kimse gürmez mi bunu be agam. İç güçlü ses çıkmaz ülkede.
 • Bak sana bir ikaye annatayım. Küün birinde küülüler mııtarı beenmeyip seçimle diiştirmişler. Yeni mııtar çok dürüst olduunu, arama el uzatmııcanı ne biliim dindar ulduunu süüleyip seçimleri kazanmış. Mııtar erkesin aazına bir kaşık bal çalmış ama izmet yerine kendi küpünü doldururmuş. Mııtardan beklentisi ulan küülüler onun tırtıklamalarını gürmezden gelirmiş. Asan da üüleymiş. Mııtar Asan’a küüde bir tek onun tarlasına sulama kanalı yapma sözü vermiş. Asan da ep o beklenti yüzünden araretle mııtarı savunurmuş. Asan’ı ‘ Mııtar senin tarlanın bir kısmını çevirdi, kendi tarlasına kattı’ ya da ‘Mııtar senin sıırların üçte birini kendi sürüsüne kattı’ diye uyarsalar da su gelcek diye gürmezden gelirmiş. ’Mııtarı ananla çok samimi gürdük ’ dediklerinde; ‘Elini öpüyodur’ demiş. ‘Mııtar senin atunu sıkıştırıyo’ dendiğinde; ‘Yok canım soobet ediyolardır’ demiş. Mııtar tarlada senin kızın üstündeymiş’ dediklerinde; ‘Yok canım domates tuplamasına yardım ediyodur’ demiş. ‘Mııtar korulukta senin çocuu baartırmış’ dediklerinde; ‘Yok canım davarları toplamasına yardım ediyodur’ demiş. Bir gün Asan’a ‘Mııtar senin tuttuun takımın ocasına süüdü’ denince; ‘Ulan ben o mııtarın ecdadını…’ Alimiz ahvalimiz işte budur be kızanım . Adi kal saalıcakla.
 • Sözün Özü: Hiçbir ülke meselesini tartışamaz duruma geldik. Uluslararası arenada yalnız kaldığımız gibi, hem içeride hem de dışarıda tüm kazanılmış haklarımız tehlikede. FARKINDA MISINIZ?

Önceki ve Sonraki Yazılar
İsmet ESENGİN Arşivi